10 gode råd

                    til god stil

på landevejen

1. Overhold færdselsreglerne
Vis ansvar og følg færdselsreglerne.
De er lavet for at beskytte dig og
andre i trafikken.

2. Giv tegn og vær forudsigelig
Brug hænderne og skift aldrig
pludselig retning. Forvent ikke,
at andre kan gætte, hvad du vil.

3. Fyld så lidt som muligt
Overskrid aldrig vejmidten, kør
en og en på smalle veje og træk
ind til siden, når der skal
stoppes op.

4. Brug ringeklokken
Advar når du overhaler
-især hvis du kører stærkt.

5. Vis overskud
Kør som en gentleman.
Også selvom der er
andre, der kører råddent.

6. Vis anerkendelse
Kast pæne håndtegn
og vink venligt, når
andre viser hensyn

7. Vær opmærksom
Hold øje med trafikken
og forholdene. Undgå
musik i ørene og tænk
over om andre kan se dig.

8. Brug ALTID cykelhjelm
Spænd din cykelhjelm.
Altid. Hver gang.

9. Brug cykelstierne
Cykel på cykelstien,
hvis der er en.

10. Smid altid dit affald i en
skraldespand eller tag
det med hjem.

Kilde: DGI
 og i skoven

1. Kør hvor du må.
I naturen må  du kun cykle på veje og stier.
Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l.
Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.

2. Kør ansvarligt
Tilpas din fart og hold afstand -
Færdselsloven gælder også i naturen.
Cykel sammen - husk telefon, 112-app og sygesikringskort.
Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovveje.
Færdselsloven gælder også i naturen.
Cykel sammen - husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort.
Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovveje.

3. Vis hensyn
Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. klokken i god tid - evt. verbalt "ding-ding".
Smid ikke affald i naturen
Undgå steder, hvor der er mange skovgæster og værn om dyr og planter.

4. Kend dit udstyr
dine evner og det område du skal køre i.
Husk også at tage højde for vind og vejr.

5. Stå af undervejs og tjek ruten
Kast dig kun over stejle nedkørsler og andre teknisk krævende udfordringer, hvis du er sikker på, du kan klare dem. Kig dem lige an først.

6. Vær hele tiden koncentreret
Et øjebliks uopmærksomhed kan bringe dig selv og andre i fare.

7. Vær synlig
Husk lys på cyklen eller pandelampe, når du kører i skumringen eller når det er mørkt.

8. Brug altid sikkerhedsudstyr
Som minimum cykelhjelm og handsker, men også gerne arm- og benbeskyttere og briller som beskyttelse mod grene.

9. Hold altid dit MTB udstyr i god stand.
Undgå materielle uheld ved en velkørende MTB. Undgå også de fysiske uheld både for dig selv og andre ved en velholdt MTB.


Kilde: Naturstyrelsen og DGI