KLUBMESTERSKABERNE

 

AFLYST

Klubmesterskab og sæsonafslutning for racer

lørdag den 26.9. 2020


Afvikles sidste lørdag i september kl. 13.00

med start ved Sørvad Cykler.

Grill & socialt samvær umiddelbar efter løbet
ved Sørvad Cykler.

TILMELDING til  Preben senest den 23.9. via mail.

PRÆMIERSPONSOR 2020:
    SØRVAD CYKLER - pokalen/Herrer
    Jørgen Peter H. - pokalen/Damer
    Blücher
    Ringkjøbing Bank

 

Reglerne for klubmesterskabet m.m.:

 ·        Alle medlemmer kan deltage (Medlemskab min. 14 dage før.

       Gæster kan deltage, dog udenfor klubmesterskabet)
·        Gæt din køretid inden starten (hemmeligt)
·        Lodtrækning om startrækkefølge (kan dispenseres fra) 
·        Der startes med 2 min mellemrum
·        Færdselsloven skal overholdes/cykelsti SKAL benyttes
·        Min. 5 m mellem konkurrenterne (ikke ligge i læ)
·        Enkeltstarten skal køres uden nogen form for

        tidtagningsudstyr
·        Enkeltstart på tid (ca. 22 km)

        Protester skal indgives umiddelbart efter passage af

        målstregen.

        Protest kan medføre diskvalifikation. 
·        Tiden giver placeringer for medlemmerne (1.,2.,3., osv)
·        Tætteste gæt på egen køretid giver plac. (1.,2.,3., osv)
·        Ud fra disse 2 placeringer findes klubmesteren

        3 damer = klubmester for damer (2020)
·        I tilfælde af samme placering, tæller bedste køretid,

        derefter tætteste gæt

·       Vandrepokal til klubmesterne
·        Efterfølgende socialt samvær for alle klubbens medlemmer

        (egenbetaling for ikke medlemmer)

 

Ruten for enkeltstarten

 
MTB klubmesterskabet 2021
                        Ulfborgbanen
Afvikles søndag 28.3. kl. 9.30- Vind Kirke
Tilmelding senest 25.3. til Preben

       PRÆMIESPONSOR:
OLYMPIA CYKLER – POKALEN
Ringkjøbing Landbobank

 Deltagerne inddeles på 4 ruter: Ulfborgbanen

1.       rød rute -rød2 og + 2xrød3 sløjfe
2.       rød rute  – rød 2 og -rød 5 sløjfe
3.       blå rute  + rød 3 sløjfe
4.      blå rute

Bestyrelsen inddeler
de tilmeldte deltager på de enkelte ruteforløb.

Dagens program:
Info til deltagerne om ruteforløbet. (opdeling i hold)
Gæt køretiden
Opvarmning til Ulfborgbanen og træningsforløb på banen
Start ved vej T kl. 10.30 
Mål et sted på grusvejen

Regler:
Klubbens hurtigste afgøres kun på rute 1.
Respekter ”bagfra”

Evt. protest skal forelægge
umiddelbar ved passage af målstregen.  

Tætteste gæt på egen køretid giver 1-2-3 … point
Køretiden angiver placeringerne og giver 1-2-3 … point

Ud fra disse 2 placeringer (gæt & køretid)
findes klubmesteren
Protest kan medføre diskvalifikation.
Klubbens Hurtigeste og/eller Klubmesteren
skal være medlem af klubben i indeværende år.
Alle kan dog deltage gratis
I tilfælde af samme placering,
tæller bedste køretid, derefter tætteste gæt
Vandrepokal til klubmesteren/klubbens hurtigste.Uddeling af pokal senere.

 

Ulfborgbanen, Straso Pl.