Racer 2016‎ > ‎Klubmesterskab‎ > ‎Aktiviteter‎ > ‎

Generalforsamling 2011

 Generalforsamling i Motionscykelklubben medVIND

torsdag den 3. nov. 2011

Sørvad Idræts- & Kulturcenter mødelokale/ovenpå kl. 19.00

 

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent/evt. stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og kontingentfastlæggelse

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant

Preben Bisgaard og Kurt Andersen er på valg.

5. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant.

        Thomas Hansen og Peter Johansen er på valg.

6. Indkomne forslag

Sendes senest den 24.okt. 2011 til formanden

7. Evt.


Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved 3 stk. smørrebrød, øl/vand og kaffe.

Håber på et stort fremmøde – til en god snak.

 

 Til - og framelding aht. bespisningen senest den 30.10.11