Klubmesterskab

KLUBMESTERSKABET 2021
afvikles sidste lørdag i september 25. 9. kl. 13.00
med start ved Sørvad Cykler.

Kom og vær med denne dag med en masse socialt samvær omkring grillen - vi glæder os til at se alle medlemmer denne dag - tag dog cyklen med, det er godt med noget motion og alle kan jo ikke blive nr. 1!!! MTB kan også være med!!! Ta´gerne en ven med!!

Grill & socialt samvær umiddelbar efter løbet
ved Sørvad Cykler.

TILMELDING for alle til Preben senest den 20.9. via mail.

PRÆMIERSPONSOR 2021:
SØRVAD CYKLER - pokalen/Herrer
Jørgen Peter H. - pokalen/Damer
Blücher
Ringkjøbing Bank

Reglerne for klubmesterskabet m.m.:
Alle medlemmer kan deltage (Medlemskab min. 14 dage før. Gæster kan deltage, dog udenfor klubmesterskabet)
· Gæt din køretid inden starten (hemmeligt)
· Lodtrækning om startrækkefølge (kan dispenseres fra)
· Der startes med 2 min mellemrum
· Færdselsloven skal overholdes/cykelsti SKAL benyttes
· Min. 5 m mellem konkurrenterne (ikke ligge i læ)
· Enkeltstarten skal køres uden nogen form for tidtagningsudstyr

· Enkeltstart på tid (ca. 22 km)
Protester skal indgives umiddelbart efter passage af
målstregen
Protest kan medføre diskvalifikation.
· Tiden giver placeringer for medlemmerne (1.,2.,3., osv)
· Tætteste gæt på egen køretid giver plac. (1.,2.,3., osv)
· Ud fra disse 2 placeringer findes klubmesteren
3 damer = klubmester for damer (2021)
· I tilfælde af samme placering, tæller bedste køretid,
derefter tætteste gæt
· Vandrepokal til klubmesterne
· Efterfølgende socialt samvær for alle klubbens medlemmer
(egenbetaling for ikke medlemmer)


MTB klubmesterskabet 2021
Ulfborgbanen
Afvikles søndag 28.3. kl. 9.30- Vind Kirke
Tilmelding senest 25.3. til Preben

PRÆMIESPONSOR:
OLYMPIA CYKLER – POKALEN
Ringkjøbing Landbobank

Deltagerne inddeles på 4 ruter: Ulfborgbanen
1. rød rute -rød2 og + 2xrød3 sløjfe
2. rød rute – rød 2 og -rød 5 sløjfe
3. blå rute + rød 3 sløjfe
4. blå rute

Bestyrelsen inddeler de tilmeldte deltager på de enkelte ruteforløb.

Dagens program:
Info til deltagerne om ruteforløbet. (opdeling i hold)
Gæt køretiden
Opvarmning til Ulfborgbanen og træningsforløb på banen
Start ved vej T kl. 10.30
Mål et sted på grusvejen

Regler:
Klubbens hurtigste afgøres kun på rute 1.
Respekter ”bagfra”
Evt. protest skal forelægge umiddelbar ved passage af målstregen.
Tætteste gæt på egen køretid giver 1-2-3 … point
Køretiden angiver placeringerne og giver 1-2-3 … point
Ud fra disse 2 placeringer (gæt & køretid) findes klubmesteren
Protest kan medføre diskvalifikation.
Klubbens Hurtigeste og/eller Klubmesteren skal være medlem af klubben i indeværende år.
Alle kan dog deltage gratis
I tilfælde af samme placering, tæller bedste køretid, derefter tætteste gæt
Vandrepokal til klubmesteren/klubbens hurtigste.
Uddeling af pokal senere.