10 gode råd

til god stil

på landevejen

1. Overhold færdselsreglerne

Vis ansvar og følg færdselsreglerne.

De er lavet for at beskytte dig og andre i trafikken.

2. Giv tegn og vær forudsigelig

Brug hænderne og skift aldrig pludselig retning. Forvent ikke, at andre kan gætte, hvad du vil.

3. Fyld så lidt som muligt

Overskrid aldrig vejmidten, kør en og en på smalle veje og træk ind til siden, når der skal stoppes op.

4. Brug ringeklokken

Advar når du overhaler - især hvis du kører stærkt.

5. Vis overskud

Kør som en gentleman. Også selvom der er andre, der kører råddent.

6. Vis anerkendelse

Kast pæne håndtegn og vink venligt, når andre viser hensyn

7. Vær opmærksom

Hold øje med trafikken og forholdene. Undgå musik i ørene og tænk over om andre kan se dig.

8. Brug ALTID cykelhjelm

Spænd din cykelhjelm. Altid. Hver gang.

9. Brug cykelstierne

Cykel på cykelstien, hvis der er en.

10. Smid altid dit affald i en skraldespand eller tag det med hjem.


Kilde: DGI og i skoven

1. Kør hvor du må.

I naturen må  du kun cykle på veje og stier. Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. 

Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper. 

Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.

2. Kør ansvarligt

Tilpas din fart og hold afstand - Færdselsloven gælder også i naturen. 

Cykel sammen - husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort. Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovveje. 

3. Vis hensyn

Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. klokken i god tid - evt. verbalt "ding-ding".

Smid ikke affald i naturen

Undgå steder, hvor der er mange skovgæster og værn om dyr og planter.

4. Kend dit udstyr

dine evner og det område du skal køre i.

Husk også at tage højde for vind og vejr.

5. Stå af undervejs og tjek ruten

Kast dig kun over stejle nedkørsler og andre teknisk krævende udfordringer, hvis du er sikker på, du kan klare dem. Kig dem lige an først

6. Vær hele tiden koncentreret

Et øjebliks uopmærksomhed kan bringe dig selv og andre i fare.

7. Vær synlig

Husk lys på cyklen eller pandelampe, når du kører i skumringen eller når det er mørkt.

8. Brug altid sikkerhedsudstyr

Som minimum cykelhjelm og handsker, men også gerne arm- og benbeskyttere og briller som beskyttelse mod grene.

9. Hold altid dit MTB udstyr i god stand.

Undgå materielle uheld ved en velkørende MTB. Undgå også de fysiske uheld både for dig selv og andre ved en velholdt MTB.

Kilde: Naturstyrelsen og DGI